Utvecklingen av agila organisationer

Teamwork rules!
Agila metoder, värderingar och principer har varit med oss ett tag, särskilt i IT-branschen. Det så kallade agila manifestet kom 2001. Hur ser det då ut idag, 2018? Jo, det vi ser är att ”business agile”, agilt ledarskap och agila organisationer, har börjat diskuteras mer och implementeras i rask takt, även i organisationer som har väldigt lite relation till ursprungets mjukvaruutveckling. Ett nytt paradigm, teamen tar över Kännedom om ramverk som Management 3.0, som kan fungera som en slags roadmap i transformationen mot en snabbrörlig, innovativ organisation, eller SAFe (Scaled Agile Framework) som passar bra att använda när man redan har agila metoder och arbetssätt i delar av organisationen, sprids snabbt. Samtidigt har Reinventing Organizations av Frédéric Laloux haft en stark påverkan på många som arbetar med organisations- och verksamhetsutveckling, naturligtvis inkluderat agila coacher. Vad ligger bakom framgångarna med agila arbetssätt, och de organisationer som består av självstyrande team som Laloux beskriver? Den stora skillnaden mot traditionella organisationer och arbetssätt är just teamen. Om du inte känner till det agila arbetssättet Scrum – en (bra) Scrum master är en relationsorienterad teamutvecklare som stöttar och hjälper teamet och sköter kommunikation med andra parter. Teamen organiserar själva sitt arbete. Trygga team, med gemensamma mål mår bra och presterar därför bra. Utmaningen med de agila arbetssätt som vanligen används är att ”runt” teamen är det mesta fortfarande toppstyrt. I de organisationer som Laloux studerat så har man tagit bort toppstyrningen helt och hållet. Och företagen blomstrar än mer! Det är för att dessa organisationer är byggda utifrån hur vi människor fungerar, vad vi behöver i ett psykosocialt sammanhang. Ni vet google-undersökningen? De högst presterande teamen hade en hög grad av psykologisk trygghet. Att jobba tillsammans mot gemensamt förstådda mål, att få mandat och befogenheter att göra det man upplever behövs, att det finns råd att få om man behöver det – i ett sammanhang där man känner att man kan vara sig själv. Lägg till det att man upplever sig sedd, att man upplever rättvisa och att man känner att det resultat man skapar är meningsfullt, så täcker vi in allt det som forskningen visar att vi behöver för att må bra psykiskt. Fler framgångshistorier Det är en spännande utveckling vi ser hända. Ju fler organisationer som börjar transformationen mot agilitet i större skala, eller bygger organisationer på idén om nätverk av självstyrande team, desto fler framgångshistorier får vi se. Och till slut ser vi ett snöskred av agil transformation. Människor kommer vilja arbeta i organisationer där de tre år efter start på nya jobbet går glad till jobbet på måndag morgon, inte går till läkaren och ber om att bli sjukskriven på grund av psykisk påfrestning och utmattning. Och konsulter också. Visst finns drömuppdraget snarare i ett välfungerande, självstyrande team med stort mått arbetsglädje än i en traditionellt hierarkisk organisation där chefen pekar med hela handen? I den typ av organisationer som Laloux beskriver så är teamen så pass självgående att de rekryterar nya teammedlemmar själva, de sätter sina egna löner i teamet osv. Vissa tänker att det här nog är något man bara klarar i små organisationer – men nej, tvärtom, det finns många exempel på mycket stora organisationer som lever och frodas och där självstyrandet fungerar alldeles utmärkt, som t.ex. Buurtzorg i Holland med 10000 anställda. Gig-ekonomi och agila organisationer Om vi sätter utvecklingen av organisationer som är baserade på självstyrande team i relation till utvecklingen av gig-ekonomi (d.v.s. att fler och fler blir egenföretagande konsulter eller frilansare och att fler och fler företag inte heller vill anställa expertkompetens utan ta in vid behov – just för att vara lättrörliga och kunna anpassa sig snabbt till omvärlden) så ser vi en liten mismatch. Trygga, välfungerande team kan vara svårt att åstadkomma om gruppens sammansättning varierar. Ändå ser det ut som att det kan bli något som vi måste förhålla oss till i framtiden. Så se då framför er de självstyrande teamen som ska ta in konsulter vid behov. I självstyrande, trygga team, känner medlemmarna sig själva och varandra bra. Det är en förutsättning. Säkerligen har teamet fått stöd med teamutveckling, facilitering av processen att bli ett effektivt team. Kanske har det ingått DISC eller någon annan beteendeanalys i det arbetet. Vi utgår i alla fall från att vi har ett team som känner varandra bra och som nu ska ta in en konsult under ca ett år. Det är nog lätt att förstå var jag vill komma. En digital plattform som byggt in beteendeanalys, där man lätt får en överblick över både kompetenser och personlighetsdrag och drivkrafter, och där utbudet av konsulter är stort kommer naturligtvis underlätta teamens arbete med att hitta rätt konsult – som snabbt kan bli en del av teamet! Framtiden ser ljus ut för agila coacher, det är ett som är säkert. Och för Trovisio – som kommer bli er “dream team builder” vare sig ni är mer traditionellt organiserade eller på väg mot det nya! Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för bloggar och nyheter från Trovisioteamet! Se formulär nedan/till höger.
SHARE THIS ARTICLE

Event registration

Choose event date *


CONTACT ME
 


Enjoy this blog? Please spread the word and follow us!