Konsultmarknadens behov i utvecklingen av gigekonomin – reflektioner från lunchseminariet 13 sept

Trovisio and the gig economy

Trovisio eftersöker en aktiv dialog med användare och investerare – läs om våra reflektioner efter lunchseminariet i Stockholm!

13 september höll Trovisio ett första lunchseminarium om vad vi ser ske i vår omvärld vad gäller utvecklingen av gig- och plattformsekonomin. Såklart med särskild fokus på hur det är och kommer bli för konsulter.

Diskussionen blev intensiv och vår bild av hur det är att vara konsult idag bekräftades i stort av de deltagande konsulterna. Här är några av våra gemensamma spaningar!

Inköpsprocessen i större bolag är långsam och bökig, strukturerad som om konsulter var varor. I mindre bolag vet man istället knappt hur man ska få tag på konsulter utan går i stort sett bara på rekommendationer från sitt nätverk. Självklart har det sina fördelar, men ibland räcker det inte till.

Det är många som startar eget som konsult och det ser ut att bli fler och fler som ser fördelarna med livet som konsult. Samtidigt delade seminariedeltagarna Trovisios uppfattning om att det kan vara svårt att komma ut på marknaden som ny. Vi ser i vår omvärldsbevakning att företag som tar betalt för att hjälpa folk att ”fakturera utan företag” växer så det knakar men i vår dialog med deltagare på seminariet kom det fram att de inte heller ansågs stå för så mycket värde. Det sågs kanske snarare som att de gav lite av en falsk trygghet. ”Vi borde visa dem [de nya konsulterna] att det inte är så mycket svårare att starta eget fullt ut istället”.

Man var också rörande överens om att mellanhänderna oftast inte tillför något värde, utan står för att skapa en icke-transparent marknad där de själva sitter på makten. Såklart med vissa undantag där konsultmäklaren lägger ner mycket jobb att hitta en perfekt matchning till formulerat uppdrag.

Samtidigt konstaterades att uppdragsformuleringen i sig ofta var ett onödigt, komplicerande och ofta frustrerande steg i processen. Det vill säga att personen med kompetens-/resursbehovet först sammanställer en kravlista och uppdragsbeskrivning som sedan ska tolkas av andra; inköp, konsultmäklare och sökande konsult själv.

Går man direkt från behov till sök och hoppar över stegen kring den explicita kravformuleringen och dess tolkning (och möjligen feltolkning) så blir processen mer agil och värdeskapande. Med den möjlighet som Trovisio har utvecklat – att man kan forma team direkt i verktyget med både konsulter och egen personal, baserat på både kompetens och personlighet – underlättas processen ytterligare. Personen som söker kompetens får en överblick över tillgängliga konsulter och kan se fler möjligheter, som att fördela om arbetsuppgifter för att få till det perfekta teamet för projektet.

Sammantaget var det ett trevligt lunchseminarium där vi troligen fick med oss lika mycket som deltagarna. Vi blev lite särskilt glada när vi fick frågan ”vill ni ha passiva eller aktiva ambassadörer?” (Våra ambassadörer är konsulter som har investerat).

-”Aktiva, såklart!”

SHARE THIS ARTICLE
Sarah Rosendahl

I am a Digital Marketing Manager at Trovisio, in charge of providing informative and valuable content to you as a consultant, customer and investor. Apart from this role I also run my own business as a management & organizational consultant with a love for human oriented workplaces.

All author posts
Write a comment

Event registration

Choose event date *


CONTACT ME
 


Enjoy this blog? Please spread the word and follow us!