Trovisio på Sast Väst 12 oktober

I fredags deltog Trovisio på SAST-Väst – ett välbesökt event för testintresserade. Över 300 deltagare och 20 utställare frossade i mjukvarutestningens heliga land.

Under Trovisios pass pratade Jonas Kolvik om hur vi kan lyckas bevara innovationskraften i Sverige om vi klarar av att genomföra komplexa projekt – och hur detta kräver välfungerande team med både kompletterande kompetenser och god gruppdynamik.

För att åstadkomma en effektiv och psykologiskt trygg grupp med god dynamik, kreativt klimat och gemensamt sikte mot målet behöver teammedlemmarna förstå både sina egna och andras framsidor och baksidor. Den förståelsen kan öka genom framtagande av och dialog kring medlemmarnas beteendeprofiler och drivkrafter, d.v.s. vad motiverar och driver en och hur tenderar man att agera i olika situationer.

Besökarna kunde efter föreläsningen registrera sig i Trovisios plattform där de då också fick göra Trovisios kostnadsfria DISC-analys. Mer än trettio personer registrerade sig som nya användare.

SHARE THIS ARTICLE
Sarah Rosendahl

I am a Digital Marketing Manager at Trovisio, in charge of providing informative and valuable content to you as a consultant, customer and investor. Apart from this role I also run my own business as a management & organizational consultant with a love for human oriented workplaces.

All author posts
Write a comment

Event registration

Choose event date *


CONTACT ME
 


Enjoy this blog? Please spread the word and follow us!